Proces- en Projectmanagement

animaatjes_05Binnen projecten gaat het om het samenspel tussen verschillende partijen, met vaak verschillende belangen, die één gezamenlijk doel nastreven. Om grip te krijgen op een project is deskundig proces- of projectmanagement nodig. Hiermee kunnen projecten op de juiste manier georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden.

Dit lijkt eenvoudig, maar in de praktijk worden projecten nog vaak gestart zonder goede organisatie en voorbereiding, waarmee halverwege de vraag gesteld kan worden “voor welk probleem zijn wij nu een oplossing aan het bedenken?”.

Een goed project vraagt daarom om een goede projectmatige aanpak, waarin doelen en uitgangspunten vastgesteld worden voordat de uitvoering start. Wij komen met een aanpak waarbij logische stappen gezet worden, met een goede besluitvorming op het juiste niveau en vastlegging van de resultaten en doelstellingen, voordat een volgende stap gezet wordt.

Kennis van de betrokken partijen, zowel op publiek als privaat niveau, is daarbij onontbeerlijk. Elkaars taal kunnen spreken en begrijpen, maar ook weten hoe (bestuurlijke) besluitvorming in elkaar zit. Onze aanpak kan ervoor zorgen dat een goed plan hiermee ook haalbaar, beheersbaar en gerealiseerd wordt.

Wilt u meer weten over onze aanpak bij projectmanagement? Neem dan gerust contact met ons op.