Welkom

De opgave voor de fysieke leefomgeving wordt steeds complexer. Steeds meer partijen, in wisselende rollen en verantwoordelijkheden, zijn betrokken in processen om projecten tot stand te brengen. Samenwerking is daarbij een belangrijk sleutelwoord. Daarnaast is er een dringende behoefte aan professionals met visie, focus, procesvaardigheden én gedrevenheid om partijen te (ver)binden, te inspireren en te motiveren. Hiermee kan de toenemende complexiteit ontrafelt worden om deze projecten in goede banen te leiden.

BB Management & Advies richt zich op vraagstukken waar gebiedsontwikkeling, vastgoedontwikkeling en duurzaamheid elkaar raken. Het kan daarbij gaan om vragen die variëren van strategische (beleids-) opgaven, bestuursadvisering, interim management, omgevingsmanagement, project- en procesmanagement en het bedenken en begeleiden van innovaties. Wij leveren een daadkrachtige en professionele aansturing van zowel grote als kleine projecten, voor publieke en private partijen of een combinatie daarvan.

De werkvelden van BB Management & Advies zijn onder te verdelen in Proces- en Projectmanagement, Interim Management en Advies. Wij doen dit (indien nodig) binnen uw eigen organisatie, waarmee wij uw medewerkers kunnen helpen zichzelf te verbeteren door hen te begeleiden en te coachen bij projecten.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Bert Blaauwendraad