Interim Management

animaatjes_06

Bij de start van een nieuw (complex) project of programma, waarvoor specifieke kennis of management noodzakelijk is, is het vaak wenselijk om op tijdelijke basis een doelgerichte managementfunctie in te vullen. Maar ook bij organisatiewijzigingen kan het wenselijk zijn om, in de periode van transitie, een tijdelijk manager aan te trekken om stabiliteit in uw organisatie te brengen.

Na een vooraf gezamenlijk te bepalen oriƫntatiefase, komen wij met een gedegen plan van aanpak met heldere (tussen)resultaten. Samen met u bepalen wij op basis daarvan de specifieke aanpak voor uw opgave. Daarbij zijn wij in staat onze kennis en ervaring uit andere organisaties in te brengen, waarmee u profiteert van een frisse blik van buiten op uw situatie, om daarmee nieuwe richtingen voor uw eigen organisatie zichtbaar te maken.

Vanzelfsprekend kunnen wij ook, bij uitval binnen uw eigen management, uw organisatie tijdelijk ondersteuning.

animaatjes_08Coachen en begeleiden
Het kan ook nodig zijn uw eigen professionals (tijdelijke) begeleiding te bieden bij nieuwe of complexe opgaven. Coaching kan dan een oplossing bieden waarbij uw medewerkers zelf verantwoordelijk en betrokken kunnen blijven. Wij kijken mee op de achtergrond en begeleiden uw medewerkers “on the job”.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Interim Management of Coaching? Neem dan gerust contact met ons op.